Na czym polega przywództwo sytuacyjne?
Na czym polega przywództwo sytuacyjne?

Na czym polega przywództwo sytuacyjne?

Przywództwo sytuacyjne to jedna z najważniejszych teorii dotyczących zarządzania i kierowania zespołami. Opiera się na założeniu, że skuteczne przywództwo zależy od dostosowania stylu zarządzania do konkretnych sytuacji i potrzeb pracowników. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które zakładają stały styl przywództwa, przywództwo sytuacyjne podkreśla elastyczność i adaptację do zmieniających się warunków.

Podstawowe założenia przywództwa sytuacyjnego

Przywództwo sytuacyjne zostało opracowane przez Kennetha Blancharda i Paula Herseya w latach 70. XX wieku. Ich teoria opiera się na dwóch kluczowych wymiarach: zachowaniu lidera i dojrzałości pracowników.

Zachowanie lidera

Zachowanie lidera w przywództwie sytuacyjnym jest podzielone na cztery style: dyrektywny, perswazyjny, partycypacyjny i delegujący. Wybór odpowiedniego stylu zależy od stopnia dojrzałości pracowników i wymagań danej sytuacji.

 • Dyrektywny: Lider określa cele i metody pracy, kontroluje i nadzoruje pracowników. Ten styl jest odpowiedni, gdy pracownicy są mało dojrzałymi i potrzebują jasnych wytycznych.
 • Perswazyjny: Lider przekonuje i motywuje pracowników do osiągania celów. Ten styl jest stosowany, gdy pracownicy są dojrzałe emocjonalnie, ale nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności.
 • Partycypacyjny: Lider angażuje pracowników w proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Ten styl jest odpowiedni, gdy pracownicy są dojrzałe zarówno emocjonalnie, jak i umiejętnościowo.
 • Delegujący: Lider przekazuje odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań pracownikom. Ten styl jest stosowany, gdy pracownicy są bardzo dojrzałe i kompetentne.

Dojrzałość pracowników

Dojrzałość pracowników w przywództwie sytuacyjnym jest oceniana na podstawie dwóch czynników: umiejętności i motywacji. Umiejętności odnoszą się do wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy, a motywacja odnosi się do chęci i zaangażowania w wykonywanie zadań.

Na podstawie tych dwóch wymiarów, Blanchard i Hersey opracowali cztery poziomy dojrzałości pracowników:

 • Poziom 1: Niska dojrzałość – pracownicy potrzebują jasnych wytycznych i wsparcia.
 • Poziom 2: Średnia dojrzałość – pracownicy potrzebują wsparcia emocjonalnego i motywacji.
 • Poziom 3: Wysoka dojrzałość – pracownicy potrzebują wsparcia w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
 • Poziom 4: Bardzo wysoka dojrzałość – pracownicy są samodzielni i potrzebują jedynie monitorowania.

Zalety przywództwa sytuacyjnego

Przywództwo sytuacyjne ma wiele zalet, które przyczyniają się do skutecznego zarządzania zespołami:

 • Elastyczność: Przywództwo sytuacyjne pozwala liderom dostosować swoje podejście do różnych sytuacji i potrzeb pracowników.
 • Skuteczność: Dostosowanie stylu przywództwa do poziomu dojrzałości pracowników może zwiększyć efektywność i produktywność zespołu.
 • Rozwój pracowników: Przywództwo sytuacyjne stawia nacisk na rozwój pracowników poprzez stopniowe zwiększanie ich odpowiedzialności i samodzielności.
 • Zadowolenie pracowników: Dostosowanie stylu przywództwa do potrzeb pracowników może przyczynić się do większego zadowolenia z pracy.

Przykład zastosowania przywództwa sytuacyjnego

Aby lepiej zrozumieć, jak działa przywództwo sytuacyjne, przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji:

Anna jest menedżerem w firmie produkcyjnej. Ma zespół pracowników, którzy są na różnych poziomach dojrzałości. Jedna z jej pracownic, Kasia, jest na poziomie 1 – niskiej dojrzałości. Kasia potrzebuje jasnych wytycznych i wsparcia, aby wykonywać swoje zadania.

Anna stosuje dyrektywny styl przywództwa, dając Kasi jasne instrukcje i regularnie sprawdzając jej postępy. Jednocześnie Anna angażuje się emoc

Przywództwo sytuacyjne polega na dostosowywaniu stylu przywództwa do konkretnych sytuacji i potrzeb zespołu. Wyznacza się je na podstawie analizy czynników takich jak umiejętności i doświadczenie członków zespołu, stopień zaangażowania, a także charakterystyka zadania. Przywództwo sytuacyjne zakłada elastyczność i umiejętność adaptacji do różnych sytuacji, co przyczynia się do efektywnego zarządzania zespołem.

Link tagu HTML: https://www.ubiesa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here